Prettige feestdagen
prettige feestdagen

Bekijk alle foto's >

Namen en adressen bestuursleden 2020

Algemeen emailadres: nutengenoegenf35@gmail.com


Het bestuur vergadert elke 1e maandagavond van de maand en 4 keer per jaar met alle tuincommissarissen

Ingrid Wagenaar; Voorzitter

Dr. Obe Postmastraat 23
8602 XV Sneek
06-51556260
ingridwagenaar@planet.nl 
 

Gert Post; secretaris

Dekamalaan 13
8604 ZE Sneek
gertpost@home.nl

Marten Boonstra; penningmeester

Boeierstraat 16
8605 AG Sneek
0515-418849
martenboonstra@home.nl
 

Sip de Ree; Servicepunt en tuinkas

Tjotterstraat 15
8605 AD Sneek
0515-230971 
Sipderee@home.nl
 

Sytse Durksz; Ledenadministratie/verhuur tuinen

Lytse Dyk 10
8601 ZJ Snits
06-22407119
sdurksz@home.nl

   

Alida van Dijk; Ledenservicepunt/kantine roosters vrijwilligers

Furmerusstraat 560
8602 CG Sneek
0515-462040
06-12046023
alida26@hotmail.com
 

Herman Postma; Onderhoud opstallen

Commanderij 74
8604 AR Sneek
0515-412724
06-27366122
h.j.postma@home.nl
  

Aagje van der Hoop; Bestuurslid/notuliste, vertegenwoordiger tuin De Domp

Gravinneweg 60
8604 CB Sneek
0515-417747
06-15613447
a.mollema@ziggo.nl
 

Gerrit Koopmans; Toezicht tuincommissarissen

W. Tjaardastraat 111
8602 xv Sneek
06-25208116
gerrit-koopmans@ziggo.nl
 

Tuincommissarissen:


Bodus van der Hoop ( De Domp), tuin DO9 ,  a.mollema@ziggo.nl (0515-417747)
Ben Kuipers en Jisk Bakker (vak G), tuinen H14 en H15, bgm.kuipers@ziggo.nl   (0515-422653) en jiskbakker@hotmail.com (0515-421660)
Gerrit Koopmans (vak H), tuin H7, gerrit-koopmans@ziggo.nl (06-25208116)
Jappie Boersma (vak J en K), tuin K36, j-boersma@ziggo.nl (0515-421877)
Watze de Vries (vak F), tuin F20, watzemaria@ziggo.nl  (0515-411873)

Commissies:

 

Ingrid Wagenaar en Sip de Ree: Tuinkascommissie:

 

 

Schooltuin:

Roelof Jan Boers De Domptuinen
 

Sip de Ree; Inkoopcommissie

Overige leden: Sijmen Wijbenga, Jorn Huitema, Marco Veldhuizen en Henk Politiek.  

 

Alida van Dijk; Kantine- en Servicepuntcommissie;

Overige leden: Bouktje Huitema, Aagje van der Hoop, Ine Gorter, Jorn Huitema, Willem Spoelman, Sijmen Wijbenga, Marco Veldhuizen, Riemke Rinkema, Marie-José Stiekema, Ramon Riemer Menger, Henk Politiek, Fokke Dijkstra en Jan Hiddo de Boer.  

 

Redactiecommissie voor folders, nieuwsbrieven en website;

Sytse Durksz, Aagje van der Hoop en Ingrid Wagenaar