• blij worden van een electrische heggenschaar
  • de berenklauwbrigade
  • het komt op samenwerking aan!
  • de ene kruiwagen na de andere met snoeiafval

Tuinders in actie op 30 juni 2018

blij worden van een electrische heggenschaar de berenklauwbrigade het komt op samenwerking aan! de ene kruiwagen na de andere met snoeiafval
Bekijk alle foto's >

Namen en adressen bestuursleden 2017

Algemeen emailadres: nutengenoegenf35@gmail.com


Het bestuur vergadert elke 1e dinsdagavond van de maand en 4 keer per jaar met alle tuincommissarissen

Ingrid Wagenaar; Voorzitter

Dr. Obe Postmastraat 23
8602 XV Sneek
06-51556260
ingridwagenaar@planet.nl 

Sip de Ree; Secretaris

Tjotterstraat 15
8605 AD Sneek
0515-230971 
Sipderee@home.nl
 

Sytse Durksz; Ledenadministratie/verhuur tuinen

Lytse Dyk 10
8601 ZJ Snits
06-22407119
sdurksz@home.nl

   

Alida van Dijk; Ledenservicepunt/kantine roosters vrijwilligers

Furmerusstraat 560
8602 CG Sneek
0515-462040
06-12046023
alida26@hotmail.com
 

Herman Postma; Onderhoud opstallen

Commanderij 74
8604 AR Sneek
0515-412724
06-27366122
h.j.postma@home.nl
  

H.J. Bouma; Penningmeester

Lytse Dyk 1
8601 ZJ Sneek
0515-415545
06-20965087
h.j.bouma@home.nl
 

Ben Rutten; Bestuurslid Algemeen

Frittemaleane 16
8604 XB Sneek
06-42874357 
telef@xs4all.nl 

Aagje van der Hoop; Bestuurslid/notuliste, vertegenwoordiger tuin De Domp

Gravinneweg 60
8604 CB Sneek
0515-417747
06-15613447
a.mollema@ziggo.nl
 

Gerrit Koopmans; Toezicht tuincommissarissen

W. Tjaardastraat 111
8602 xv Sneek
0515-414400
06-25208116
gerrit-koopmans@ziggo.nl
 

Tuincommissarissen:


Bodus van der Hoop ( De Domp), tuin DO9 ,  a.mollema@ziggo.nl (0515-417747)
Ben Kuipers en Jisk Bakker (vak G), tuinen H14 en H15, kuiperkasper@home.nl  (0515-422653) en jiskbakker@hotmail.com (0515-421660)
Gerrit Koopmans (vak H), tuin H7, gerrit-koopmans@ziggo.nl (06-25208116)
Jappie Boersma (vak J en K), tuin K36, j-boersma@ziggo.nl (0515-421877)
Watze de Vries (vak F), tuin F20, watzemaria@ziggo.nl  (0515-411873)

Commissies:

 

Ingrid Wagenaar en Sip de Ree: Tuinkascommissie:

Overige leden:  Mea Troelstra (06-36345383)

 

Schooltuin:

Douwe Rienstra
douwerienstra@live.nl 

 

Sip de Ree en Ingrid Wagenaar; Inkoopcommissie

Overige leden: Sijmen Wijbenga, Jorn Huitema, Marco Veldhuizen en Henk Politiek.  

 

Alida van Dijk; Kantine- en Servicepuntcommissie;

Overige leden: Bouktje Huitema, Aagje van der Hoop, Ine Gorter, Jorn Huitema, Willem Spoelman, Sijmen Wijbenga, Marco Veldhuizen, Riemke Rinkema, Marie-José Stiekema, Ramon Riemer Menger, Henk Politiek, Fokke Dijkstra en Jan Hiddo de Boer.  

 

Redactiecommissie voor folders, nieuwsbrieven en website;

Sytse Durksz, Aagje van der Hoop en Ingrid Wagenaar