• blij worden van een electrische heggenschaar
  • de berenklauwbrigade
  • het komt op samenwerking aan!
  • de ene kruiwagen na de andere met snoeiafval

Tuinders in actie op 30 juni 2018

blij worden van een electrische heggenschaar de berenklauwbrigade het komt op samenwerking aan! de ene kruiwagen na de andere met snoeiafval
Bekijk alle foto's >

U wilt zelf ook een volkstuin?

Dan kunt u bij onze vereniging terecht. De vereniging beschikt over 2 volktuincomplexen: De Noorderhoek en De Domp. Voor zowel het complex de Domp als op het complex de Noorderhoek is ruimte voor nieuwe huurders. De complexen zijn eigendom van de gemeente Súdwest-Fryslân en worden door onze vereniging gehuurd.

Tuinen worden alleen verhuurd aan leden van onze vereniging. De meeste tuinen zijn ca. 200 m2 groot maar er zijn ook enkele tuinen van 100 m2 beschikbaar. U kunt zich aanmelden als nieuwe tuinder bij ons bestuur. Tijdens de openingstijden van het ledenservicepunt, dat zich in het verenigingsgebouw bevindt, kunt u zich daar ook aanmelden. Er zijn daar inschrijfformulieren beschikbaar die u daar achter kunt laten. Het uitzoeken en huren van een tuin kan uitsluitend in overleg met het bestuur. U kunt niet op eigen houtje een tuin uitzoeken, of iets regelen met een huurder die er mee op houdt. Zie ook onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement elders.

Op de jaarvergadering 2017 is door de leden ingestemd met een contributie van € 25,00 per jaar en is de tuinhuur € 0,35 per m2. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester H.J. Bouma (0515-415545). Het bankrekeningnummer van de vereniging is: NL87INGB0005730 863  t.n.v. Vereniging van Volkstuinders N&G Sneek.
 

Hoe onderhoudt u een volkstuin?
 

In de herfst en de winter is het tijd om de tuin klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Kleigrond kan het beste gespit worden voor de vorst in valt, zodat het daarna goed kan doorvriezen. Hierdoor wordt de grond kruimelig en is daarna beter te bewerken.
Het is ook verstandig een teeltplan te maken. U verdeelt hiervoor uw tuin in diverse percelen waar u elk jaar weer wat anders op zet. Wisselteelt is het geheim voor gezonde groenten en fruit. Voor aardappelen gelden zeer strenge regels omdat anders de aardappelziekte uitbreekt. Let op de publicaties hierover op de website, in de infokastjes bij de ingangen van de tuin en in het verenigingsgebouw. Aardappelen mogen om de drie jaar op dezelfde plek staan.
U kunt de structuur van uw tuin verbeteren met mest, compost, zand en of grond. Die kunt u bestellen bij het servicepunt in het verenigingsgebouw. In december worden de bestellijsten voor zaden en andere artikelen bij de leden thuis bezorgd. Wie de lijsten snel inlevert  bij het verenigingsgebouw krijgt korting. Let op de info hierover in de Nieuwsbrieven.

U bent verplicht uw tuin goed te onderhouden. Dat betekent dat u onkruid moet wieden en de aanliggende greppels, randjes en paden schoon en netjes moet houden. Ook mag u uw tuin niet gebruiken als opslagplaats voor zaken waar u thuis geen ruimte meer voor heeft. De tuincommissie ziet hier streng op toe!