Zomerse tuinbeurt zaterdag 15 augustus
Een kleine 50 tuinders staken zaterdag de handen uit de mouwen bij de algemene werkzaamheden op de volkstuinen. Heg knippen, snoeien, borders opschonen, maaien, zwerfvuil opruimen, schoonmaken, onkruid verwijderen. Er was genoeg te doen.

Bekijk alle foto's >

Graven greppels op vak G

De mensen van de zorgboerderij uit IJlst zijn druk bezig om de greppels op Vak G weer voldoende breed en diep te maken. Dit om een goede afwatering op de tuinen te bevorderen. De gemeente heeft ondertussen alle sloten gebaggerd en het stuk grond bij Vak G geėgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Het is nu zaak om Vak G en omgeving netjes te houden.

Klik op een foto om een vergroting te bekijken.

Busje komt zo: van de zorgboerderij Achterste greppel Vak G Stanley in actie. Greppel loopt vlak achter de hokjes langs De drainagebuis die verdwijnt Een hele put werk