Boom gepland samen met de Bijenvereniging
Zaterdag 26 november hebben leden van de Bijenvereniging en de Volkstuinvereniging samen een boom geplant op de tuinen van de Bijenvereniging. Het gaat om een Malus Red Sentinel of Japanse wilde appel. Het is een boom die in het voorjaar kleurrijke bloesem heeft en in de herfst sierappeltjes. Bijen zijn er in elk geval gek op.

Bekijk alle foto's >

Graven greppels op vak G

De mensen van de zorgboerderij uit IJlst zijn druk bezig om de greppels op Vak G weer voldoende breed en diep te maken. Dit om een goede afwatering op de tuinen te bevorderen. De gemeente heeft ondertussen alle sloten gebaggerd en het stuk grond bij Vak G geėgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Het is nu zaak om Vak G en omgeving netjes te houden.

Klik op een foto om een vergroting te bekijken.

Busje komt zo: van de zorgboerderij Achterste greppel Vak G Stanley in actie. Greppel loopt vlak achter de hokjes langs De drainagebuis die verdwijnt Een hele put werk