Zonnige 1e tuinbeurt 2022
Zaterdag 23 april werd op De Domp en op de Noorderhoek hard gewerkt om onze beide volkstuincomplexen weer netjes te krijgen voor het komende seizoen. Alles ligt er nu weer mooi bij met dank aan meer dan 50 vrijwilligers. Hulde!

Bekijk alle foto's >

Graven greppels op vak G

De mensen van de zorgboerderij uit IJlst zijn druk bezig om de greppels op Vak G weer voldoende breed en diep te maken. Dit om een goede afwatering op de tuinen te bevorderen. De gemeente heeft ondertussen alle sloten gebaggerd en het stuk grond bij Vak G geėgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Het is nu zaak om Vak G en omgeving netjes te houden.

Klik op een foto om een vergroting te bekijken.

Busje komt zo: van de zorgboerderij Achterste greppel Vak G Stanley in actie. Greppel loopt vlak achter de hokjes langs De drainagebuis die verdwijnt Een hele put werk