Zonnige 1e tuinbeurt 2023
Op beide volkstuincomplexen werd hard gewerkt aan het algemene onderhoud op zaterdag 22 april 2023.

Bekijk alle foto's >

Kort verslag ledenvergadering jan. 2014

vrijdag 20 december 2013

Op maandagavond 27 januari 2014 werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering in gebouw De Schuttersheuvel in de Noorderhoek te Sneek gehouden. De opkomst was wat minder dan voorgaande jaren, maar het was ook erg slecht weer. De voorzitter riep de aanwezigen op zich op te geven voor de diverse werkzaamheden die op de beide tuincomplexen gedaan moeten worden. Der kantine/winkel op de Noorderhoek loopt erg goed. Er is zelfs vraag naar verruiming van de openingstijden. Het bestuur zou dat graag willen, maar ook hier geldt: meld je aan als vrijwilliger. De kantine is nu ook op de maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur open en in april komt daar de woensdagmiddag nog bij. Data voor in de agenda zijn: 22 maart Himmeldei en 30 augustus Open Dag met na afloop barbecue voor leden. Op de zaterdagen kunt u altijd terecht in het verenigingsgebouw om mest, compost, zand of grond te bestellen of uw tuin te laten frezen via Johan Hiemstra. Verder vraagt het bestuur uw aandacht voor het maken van een teeltplan. Aardappelen mogen in geen geval op dezelfde plaats gepoot worden, hiervoor gelden strenge regels. Maar ook voor de andere gewassen is vruchtwisseling het geheime wapen om ziektes te voorkomen en jezelf te verzekeren van mooi en gezonde groenten. In het verenigingsgebouw hangt een handig overzicht van de plant- en zaaitijdstippen. Bij twijfel: navragen bij het bestuur.