Zonnige 1e tuinbeurt 2022
Zaterdag 23 april werd op De Domp en op de Noorderhoek hard gewerkt om onze beide volkstuincomplexen weer netjes te krijgen voor het komende seizoen. Alles ligt er nu weer mooi bij met dank aan meer dan 50 vrijwilligers. Hulde!

Bekijk alle foto's >

Grote klussendag voor leden

donderdag 12 maart 2015

Op zaterdag 11 april wordt van 9.00 tot 12.00 uur weer massaal geklust en opgeruimd op de tuinen van ons complex aan de Noorderhoek. Kom allemaal langs en doe een klein klusje, vele handen maken licht werk en elk lid van onze vereniging hoort hier aan mee te werken. Opgave vooraf is nodig, iedereen kan meehelpen. Het werk wordt ter plekke verdeeld.  En natuurlijk is er voor de harde werkers soep en broodjes na afloop!! En heel veel gezelligheid en koffie tussendoor.

In onze statuten staat dat ieder lid verplicht is jaarlijks mee te helpen aan de algemene werkzaamheden. Citaat Huishoudelijk Reglement: Het lid aanvaardt de verplichting om deel te nemen aan het gemeenschappelijke werk ten behoeve van het algemeen onderhoud /jaarlijks groot onderhoud van het complex zoals dit door het bestuur wordt bekend gemaakt; -Het lid kan de verplichting tot deelname aan het gemeenschappelijke werk afkopen door het betalen van een bedrag van €50, - . Dit bedrag wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld (zie artikel 6). Het bestuur kan na overleg met het lid op grond van bijzondere omstandigheden besluiten af te zien van het laten betalen van dit bedrag; Het lid zal de vereniging niet aansprakelijk stellen voor persoonlijke schade, die ontstaat tijdens het verrichten van deze werkzaamheden en voor zover deze niet te wijten is aan nalatigheid van de vereniging; De vrijwillige medewerkers zijn collectief verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.