Boom gepland samen met de Bijenvereniging
Zaterdag 26 november hebben leden van de Bijenvereniging en de Volkstuinvereniging samen een boom geplant op de tuinen van de Bijenvereniging. Het gaat om een Malus Red Sentinel of Japanse wilde appel. Het is een boom die in het voorjaar kleurrijke bloesem heeft en in de herfst sierappeltjes. Bijen zijn er in elk geval gek op.

Bekijk alle foto's >

Grote klussendag voor leden

donderdag 12 maart 2015

Op zaterdag 11 april wordt van 9.00 tot 12.00 uur weer massaal geklust en opgeruimd op de tuinen van ons complex aan de Noorderhoek. Kom allemaal langs en doe een klein klusje, vele handen maken licht werk en elk lid van onze vereniging hoort hier aan mee te werken. Opgave vooraf is nodig, iedereen kan meehelpen. Het werk wordt ter plekke verdeeld.  En natuurlijk is er voor de harde werkers soep en broodjes na afloop!! En heel veel gezelligheid en koffie tussendoor.

In onze statuten staat dat ieder lid verplicht is jaarlijks mee te helpen aan de algemene werkzaamheden. Citaat Huishoudelijk Reglement: Het lid aanvaardt de verplichting om deel te nemen aan het gemeenschappelijke werk ten behoeve van het algemeen onderhoud /jaarlijks groot onderhoud van het complex zoals dit door het bestuur wordt bekend gemaakt; -Het lid kan de verplichting tot deelname aan het gemeenschappelijke werk afkopen door het betalen van een bedrag van €50, - . Dit bedrag wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld (zie artikel 6). Het bestuur kan na overleg met het lid op grond van bijzondere omstandigheden besluiten af te zien van het laten betalen van dit bedrag; Het lid zal de vereniging niet aansprakelijk stellen voor persoonlijke schade, die ontstaat tijdens het verrichten van deze werkzaamheden en voor zover deze niet te wijten is aan nalatigheid van de vereniging; De vrijwillige medewerkers zijn collectief verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.