Geslaagde laatste tuinbeurt 2023
Er werd weer hard gewerkt zaterdag 21 oktober om de volkstuinen op De Domp en de Noorderhoek op te ruimen voor de winter.

Bekijk alle foto's >

Jaarvergadering op 25 januari 2016

22-12-2015

Op maandag 25 januari 2016 wordt onze jaarvergadering gehouden, zet u deze avond alvast in uw agenda. De stukken zijn u gedeeltelijk toegezonden. De financiële verantwoording ligt ter inzage in het verenigingsgebouw. De bestuursleden Alida van Dijk en Sip de Ree zijn aftredend maar herkiesbaar. Voorzitter Marten Boonstra heeft aangegeven te willen stoppen. Het bestuur draagt tuinder Ingrid Wagenaar voor als nieuwe voorzitter. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.  De openingstijden in de winter van onze kantine: zaterdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur en zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.  Kantine op woensdagmiddag open van 14.00 - 15.30 uur. Let op: winkel is dan dicht!
Op zaterdag is er ook altijd iemand van het bestuur aanwezig, kunt u inlichtingen krijgen over de verhuur van de tuinen en staat de koffie klaar! Steeds meer tuinders lopen even binnen voor een bakje koffie, goede raad of voor de gezelligheid.  
In het verenigingsgebouw zijn toiletvoorzieningen aanwezig die ook buiten de openingstijden van het ledenservicepunt toegankelijk zijn voor onze tuiniers. Inlichtingen over de sleutels voor het toilet en de toegangshekken kunt u bij het servicepunt krijgen. Voor de sleutels moet een borg van € 20,00 betaald worden en de uitgifte is op zaterdagmorgen tussen 10.30 en 11.30 uur.
De toegangshekken van de tuinen op de Noorderhoek sluiten in de zomer 's avonds om 21.00 uur, in de winter om 18.00 uur. Tuinders moeten 's avonds zelf het hek sluiten.