Extra snoeiwerk De Domp
Zaterdagmorgen 30 maart werd er fors gesnoeid op een aantal opgezegde tuinen die binnenkort weer vrijkomen voor de verhuur. Het werk moest gebeuren vr 15 april, want dan begint het vogelbroedseizoen weer.

Bekijk alle foto's >

Voorjaarsschouw volkstuinen klaar

Voorjaarsschouw volkstuinen klaar

24-06-2016

Alle tuinen in de Noorderhoek en op De Domp zijn in mei en juni geschouwd. Wat opviel was dat het grootste deel van de tuinen er prachtig bij ligt. Strakke rijen aardappels en bonenstokken. Mooie bloemenborders en creatieve aankledingen. Onbekende gewassen en wondermooie klimrozen. We zagen prachtige kippen en parmantige hanen. En overal hardwerkende tuinders. Oud gedienden en nieuwkomers!
De op- en aanmerkingen die gemaakt zijn en waarvan de meeste tuinders inmiddels een brief, telefoontje of email gehad hebben, gingen bijna allemaal over het nog niet helemaal seizoensklaar hebben van de tuin (1 mei) , compostbakken en bulten voor op de tuin, de grote hoeveelheid onkruid onder de hagen, niet afgestoken grasranden langs de tuinen (0,50-0,60 cm), illegale kippenhokken en opslag van materiaal achter de hokjes op de gemeentelijke schouwpaden. Dat laatste mag beslist niet, daar krijgen we last mee met de gemeente. Slechts twee tuinders kregen een aanschrijving om drastisch orde op zaken te stellen omdat het bestuur anders overweegt de tuinhuur op te zeggen.

Op 12, 26 mei en 16 juni heeft het bestuur samen met de tuincommissarissen de zogenoemde voorjaarsschouw verricht. Bij een schouw bekijk je met de regels in de hand wat afwijkt van die regels. Daar wordt vervolgens een verslag van gemaakt en daarbij wijs je op de afwijking(en) van ons huishoudelijk reglement. Daarin staat vrij precies beschreven wat de bedoeling is en waar we ons met z’n allen aan moeten houden. Dat kan van alles zijn, bouwsels zonder vergunning, een verwaarloosde tuin, rommel op de schouwpaden, onkruid etc. Ons huishoudelijk reglement is vastgesteld op de algemene ledenvergadering door de leden zelf. Onze schouw vindt 4 x per jaar plaats. De tweede ronde vindt rond 15 juli plaats.
 
In eerste instantie wordt de tuinder meestal eerst aangesproken door de tuincommissaris van het desbetreffende vak. En soms wordt er dus ook nog een brief of mail gestuurd. Met het vriendelijke verzoek die geconstateerde zaken en/of afwijkingen op te lossen. Vervolgens is het wel de bedoeling dat de tuinder op korte termijn in actie komt en de zaak in orde brengt.
 
Heg
De heg langs de hoofdpaden is van de vereniging. Van de tuinders wordt gevraagd deze aan de tuinkant bij te houden en aan de onderkant onkruidvrij. De vereniging snoeit de bovenkant en de voorkant tijdens de tuinbeurten of tussendoor. Deze heg wordt op 1 meter hoog gesnoeid en op 60 cm breed. Als de heg 60 cm breed is, zit er ook minder onkruid onder en levert minder werk op. Uiteindelijk zal de heg op het hele complex gelijk zijn en een mooie lijn laten zien. In oktober worden de laatste kale plekken voorzien van nieuwe hegplanten. Wie de verenigingsheg voor zijn of haar tuin ‘per ongeluk’ wat al te fors gesnoeid heeft of geheel andere maten aanhoudt, graag laten groeien tot 1 meter!
 
Gemeente Súdwest-Fryslân
Niet alleen het bestuur schouwt, ook de gemeente inspecteert als eigenaar van de grond onze tuincomplexen. Dat doen zij door elk jaar minimaal 1 x mee te gaan op een van de 4 schouwen. Wij dienen dan te voldoen aan de voorwaarden die in de huurovereenkomst zijn opgesteld en aan algemene wettelijke eisen. Daarom vragen we ook van onze leden zich aan de regels te houden, zodat we geen problemen met de gemeente krijgen. Of boetes.
 
Advies
Kijk regelmatig in het huishoudelijk reglement en handel daar ook naar. Als leden hebben we met elkaar deze regels opgesteld, het is echter onmogelijk om alles te beschrijven. Handel in de geest en vraag bij twijfel je tuincommissaris en/of het bestuur om raad.