Zonnige 1e tuinbeurt 2022
Zaterdag 23 april werd op De Domp en op de Noorderhoek hard gewerkt om onze beide volkstuincomplexen weer netjes te krijgen voor het komende seizoen. Alles ligt er nu weer mooi bij met dank aan meer dan 50 vrijwilligers. Hulde!

Bekijk alle foto's >

Stankoverlast sloten Noorderhoek

dinsdag 26 juli 2016

Op dit moment klagen veel tuinders op de Noorderhoek over stankoverlast van het slootwater rondom het volkstuinencomplex. Deze klacht is op 26 juli officieel doorgegeven aan de gemeente SWF. Het is een bekende klacht die ook via de omwonenden van de Dr. Obe Postmastraat en de Christiaan Schotanusstraat regelmatig bij de gemeente binnenkomt. Het bestuur is met de gemeente in gesprek over een oplossing. Baggeren van de sloten zou een goede, maar kostbare, optie zijn. Wordt vervolgd.