Zonnige 1e tuinbeurt 2023
Op beide volkstuincomplexen werd hard gewerkt aan het algemene onderhoud op zaterdag 22 april 2023.

Bekijk alle foto's >

Stankoverlast sloten Noorderhoek

dinsdag 26 juli 2016

Op dit moment klagen veel tuinders op de Noorderhoek over stankoverlast van het slootwater rondom het volkstuinencomplex. Deze klacht is op 26 juli officieel doorgegeven aan de gemeente SWF. Het is een bekende klacht die ook via de omwonenden van de Dr. Obe Postmastraat en de Christiaan Schotanusstraat regelmatig bij de gemeente binnenkomt. Het bestuur is met de gemeente in gesprek over een oplossing. Baggeren van de sloten zou een goede, maar kostbare, optie zijn. Wordt vervolgd.