Geslaagde laatste tuinbeurt 2023
Er werd weer hard gewerkt zaterdag 21 oktober om de volkstuinen op De Domp en de Noorderhoek op te ruimen voor de winter.

Bekijk alle foto's >

Jaarvergadering 29 januari 2018

Jaarvergadering 29 januari 2018

13-01-2018

Op maandag 29 januari 2018 wordt onze jaarvergadering gehouden in wijkgebouw Schuttersheuvel aan de Harmen Sytstrastraat te Sneek. Start 19.30 uur. Op de jaarvergadering worden voor leden belangrijke zaken besproken en er worden beslissingen genomen. De financiële situatie van de vereniging wordt toegelicht en de plannen voor 2018 bekend gemaakt. In de week van 15 januari worden alle stukken per mail en post verzonden en liggen ook de financiële stukken ter inzage in de kantine. Tijdens de jaarvergadering wordt er net als vorig jaar met een fotopresentatie teruggekeken op het afgelopen jaar met daarin het 80-jarig jubileum. Na de pauze is er een presentatie van de bijenvereniging NBV Súdwest-Fryslân over het fenomeen bijen en hun relatie tot onze volkstuin. En natuurlijk worden ook de koffiebonnetjes uit de kantine weer verloot en heeft de firma Poiesz weer een aantal prijzen beschikbaar gesteld. Alle leden wordt gevraagd om aanwezig te zijn. De bijbehorende Nieuwsbrief staat al op deze website onder Nieuws.