Graafwerkzaamheden februari 2024
De hele week is vrijwilliger Hassan Ergül bezig om met een kraantje een aantal volkstuinen op te ruimen en gereed te maken voor de verhuur. Onder toeziend oog van Sjoerd Huitema, Watze de Vries, Berend Mooibroek en Sytse Durksz.

Bekijk alle foto's >

De Domp

Onze vereniging telt twee volkstuincomplexen. De kleinste tuin, met 45 tuinders, bevindt zich in Sneker woonwijk De Domp. U kunt zich via het ledenservicepunt of via het bestuur aanmelden als lid van onze vereniging. Bodus van der Hoop is tuincommissaris op de Domp. Hij is aanspreekpunt voor deze tuinen. 
John Walta en Aagje van der Hoop zitten namens de Domp in het bestuur van de volkstuinvereniging. 

Op De Domp staat ook een toilet-unit voor tuinders. En er is een klein clubhuisje waar koffie wordt gedronken tijdens de tuinbeurten die aan het begin en het einde van het seizoen gehouden worden. Alle leden/tuinders zijn verplicht mee te doen aan de tuinbeurten voor het algemene onderhoud van het gehele complex. 

In september 2021 is op De Domp een slot op het toegangshek gekomen. Tuinders kunnen tegen betaling van een borg van € 25,-- een sleutel krijgen. Tuinders zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van het toegangshek. Dat gebeurt in de zomer van 1 maart tot  1 november om 19.00 uur en in de winter van 1 november tot 1 maart om 16.30 uur.  


Grotere kaart weergeven