Graafwerkzaamheden februari 2024
De hele week is vrijwilliger Hassan Ergül bezig om met een kraantje een aantal volkstuinen op te ruimen en gereed te maken voor de verhuur. Onder toeziend oog van Sjoerd Huitema, Watze de Vries, Berend Mooibroek en Sytse Durksz.

Bekijk alle foto's >

Bestuursleden 2024

Algemeen emailadres: nutengenoegenf35@gmail.com


Het bestuur vergadert elke 1e maandagavond van de maand en 4 keer per jaar met alle tuincommissarissen

Ingrid Wagenaar; Voorzitter

Dr. Obe Postmastraat 23
8602 XV Sneek
06-51556260
ingridwagenaar@planet.nl 
 

Machteld Dotinga; Secretaris

Jachthavenstraat 6
8603 CJ Sneek
06-50868835
tjerk.machteld@home.nl
 

John van de Wiel; Penningmeester

Trêd 12
8603 DH Sneek
06-27557452
ngpenningmeester@ziggo.nl 
  

Berend Mooibroek; Ledenadministratie/verhuur tuinen/tuincommissarissen

Ooievaarslaan 48
8601 XN Sneek
06-53387435
b.mooibroek1@gmail.com

    

Vacature; Algemeen bestuurslid


 

Herman Postma; Onderhoud opstallen en sleutelbeheer

 Adres, mail en telefoonnummer bekend bij bestuur.

Aagje van der Hoop; Bestuurslid/notuliste, vertegenwoordiger De Domp

Gravinneweg 60
8604 CB Sneek
0515-417747
06-15613447
A.Mollema2@ziggo.nl

Wietske Krist: Bestuurslid kantine en roosters vrijwilligers

Adres en mail bekend bij bestuur. 0515-755995
 

John Walta: Bestuurslid servicepunt en tuinkas, vertegenwoordiger De Domp

Adres en mail bekend bij bestuur. 06-12342750

 

Tuincommissarissen:


Bodus van der Hoop (De Domp), zelf tuin DO9 (0515-417747)
Jisk Bakker (vak H), zelf tuin H15, (0515-421660)
Watze de Vries (vak F), zelf tuin F20,(06-51689769)
Sytse Durksz (Vak G), zelf tuin F35, (06-22407119)
Ina Renkema (Vak K), zelf tuin K 9A,(06-11148738)
Jaap Wielinga (Vak J,) zelf tuin J12A, (06-23473894)

Commissies:

 

Schooltuin: 

Juf Rennie Wierda

Kas:

Henk Ipema

John Walta; Inkoopcommissie

Overige leden:  Sip de Ree, Gerrit Koopmans, Machteld Dotinga, Thea Walstra en Henk Politiek.  

 

Wietske Krist; Kantine- en Servicepuntcommissie;

Overige leden: Bouktje Huitema, Aagje van der Hoop, Jorn Huitema, Willem en Joke Spoelman, Gerrit Koopmans, Riemke Rinkema, Marie-José Stiekema, Machteld Dotinga, Ramon Riemer Menger, Gerda Warmelink, Gerard van Amerongen, Sip de Ree, Ine Gorter, Henk Politiek, Fokke Dijkstra, Blijke Vellinga, Henk Bouma, Gert Post, Sytse Durksz, Annie Haagsma, Liesbeth Pasma en Jan Hiddo de Boer.  

 

Redactiecommissie voor folders, nieuwsbrieven en website;

Sytse Durksz, Gert Post en Ingrid Wagenaar