Klaas Jansma spreekt op jaarvergadering 2023

Bekijk alle foto's >

Namen en adressen bestuursleden 2023

Algemeen emailadres: nutengenoegenf35@gmail.com


Het bestuur vergadert elke 1e maandagavond van de maand en 4 keer per jaar met alle tuincommissarissen

Ingrid Wagenaar; Voorzitter

Dr. Obe Postmastraat 23
8602 XV Sneek
06-51556260
ingridwagenaar@planet.nl 
 

Secretaris (vakature per 1 febr. 2023)

 

Marten Boonstra; Penningmeester

Boeierstraat 16
8605 AG Sneek
0515-418849
martenboonstra@home.nl 
 

Sip de Ree; Servicepunt en tuinkas

Tjotterstraat 15
8605 AD Sneek
0515-230971 
Sipderee@home.nl
 

Berend Mooibroek; Ledenadministratie/verhuur tuinen/tuincommissarissen

Ooievaarslaan 48
8601 XN Sneek
06-53387435
b.mooibroek1@gmail.com

    

Alida van Dijk; Ledenservicepunt/kantine roosters vrijwilligers/lief en leed

Furmerusstraat 560
8602 CG Sneek
0515-462040
06-12046023
alida26@hotmail.com
 

Herman Postma; Onderhoud opstallen

Commanderij 74
8604 AR Sneek
0515-412724
06-27366122
 h.j.postma@home.nl

Aagje van der Hoop; Bestuurslid/notuliste, vertegenwoordiger tuin De Domp

Gravinneweg 60
8604 CB Sneek
0515-417747
06-15613447
A.Mollema2@ziggo.nl

Bestuurslid algemeen:

Wietske Krist
Molenkrite 36
8608 XM Sneek
06-34514653
wietskrist@gmail.com

Bestuurslid algemeen en vertegenwoordiger De Domp:

John Walta
Weegbree 70
8607 DT Sneek
06-12342750

Jjgmwalta@hotmail.com

 

Tuincommissarissen:


Bodus van der Hoop (De Domp), zelf tuin DO9 (0515-417747)
Jisk Bakker (vak H), zelf tuin H14, (0515-421660)
Watze de Vries (vak F), zelf tuin F20,(06-51689769)
Sytse Durksz (Vak G), zelf tuin F35, (06-22407119)
Sjoerd Huitema (tijdelijk) (Vakken J en K), zelf tuin G34, (06-25545083)

Commissies:

 

Schooltuin: 

Juf Rennie Wierda

Kas:

Henk Ipema

Sip de Ree; Inkoopcommissie

Overige leden:  Gerrit Koopmans en Henk Politiek.  

 

Alida van Dijk; Kantine- en Servicepuntcommissie;

Overige leden: Bouktje Huitema, Aagje van der Hoop, Jorn Huitema, Willem Spoelman, Gerrit Koopmans, Riemke Rinkema, Marie-José Stiekema, Ramon Riemer Menger, Gerda Warmelink, Gerard van Amerongen, Henk Politiek, Fokke Dijkstra, Henk Bouma, Gert Post, Sytse Durksz, Annie Haagsma, Liesbeth Pasma en Jan Hiddo de Boer.  

 

Redactiecommissie voor folders, nieuwsbrieven en website;

Sytse Durksz, Gert Post en Ingrid Wagenaar