Foto-impressie tuinbeurt 8 mei
Erg is hard gewerkt op De Domp en in de Noorderhoek.

Bekijk alle foto's >

Namen en adressen bestuursleden 2021

Algemeen emailadres: nutengenoegenf35@gmail.com


Het bestuur vergadert elke 1e maandagavond van de maand en 4 keer per jaar met alle tuincommissarissen

Ingrid Wagenaar; Voorzitter

Dr. Obe Postmastraat 23
8602 XV Sneek
06-51556260
ingridwagenaar@planet.nl 
 

Gert Post; Secretaris en vertegenwoordiger uit De Domp

Dekamalaan 13
8604 ZE Sneek
gertpost@home.nl

Marten Boonstra; Penningmeester

Boeierstraat 16
8605 AG Sneek
0515-418849
martenboonstra@home.nl 
 

Sip de Ree; Servicepunt en tuinkas

Tjotterstraat 15
8605 AD Sneek
0515-230971 
Sipderee@home.nl
 

Berend Mooibroek; Ledenadministratie/verhuur tuinen

Ooievaarslaan 48
8601 XN Sneek
06-53387435
b.mooibroek1@gmail.com


   

Alida van Dijk; Ledenservicepunt/kantine roosters vrijwilligers

Furmerusstraat 560
8602 CG Sneek
0515-462040
06-12046023
alida26@hotmail.com
 

Herman Postma; Onderhoud opstallen

Commanderij 74
8604 AR Sneek
0515-412724
06-27366122
 h.j.postma@home.nl

Aagje van der Hoop; Bestuurslid/notuliste, vertegenwoordiger tuin De Domp

Gravinneweg 60
8604 CB Sneek
0515-417747
06-15613447
a.mollema@ziggo.nl
 

Vakature bestuurslid; Toezicht tuincommissarissen


 

Tuincommissarissen:


Bodus van der Hoop ( De Domp), zelf tuin DO9 ,  a.mollema@ziggo.nl (0515-417747)
Jisk Bakker (vak H), zelf tuin H14, en jiskbakker@hotmail.com (0515-421660)
Watze de Vries (vak F), zelf tuin F20, watzemaria@ziggo.nl  (06-51689769)
Sytse Durksz (Vak G), zelf tuin F, sdurksz@home.nl, (06-22407119)

Commissies:

 

Schooltuin: 

Juf Rennie Wierda
 

Sip de Ree; Inkoopcommissie

Overige leden:  Marco Veldhuizen en Henk Politiek.  

 

Alida van Dijk; Kantine- en Servicepuntcommissie;

Overige leden: Bouktje Huitema, Aagje van der Hoop, Ine Gorter, Jorn Huitema, Willem Spoelman, Marco Veldhuizen, Riemke Rinkema, Marie-José Stiekema, Ramon Riemer Menger, Henk Politiek, Fokke Dijkstra en Jan Hiddo de Boer.  

 

Redactiecommissie voor folders, nieuwsbrieven en website;

Sytse Durksz, Aagje van der Hoop en Ingrid Wagenaar