Zomerse tuinbeurt zaterdag 15 augustus
Een kleine 50 tuinders staken zaterdag de handen uit de mouwen bij de algemene werkzaamheden op de volkstuinen. Heg knippen, snoeien, borders opschonen, maaien, zwerfvuil opruimen, schoonmaken, onkruid verwijderen. Er was genoeg te doen.

Bekijk alle foto's >

Namen en adressen bestuursleden 2020

Algemeen emailadres: nutengenoegenf35@gmail.com


Het bestuur vergadert elke 1e maandagavond van de maand en 4 keer per jaar met alle tuincommissarissen

Ingrid Wagenaar; Voorzitter

Dr. Obe Postmastraat 23
8602 XV Sneek
06-51556260
ingridwagenaar@planet.nl 
 

Gert Post; Secretaris en vertegenwoordiger uit De Domp

Dekamalaan 13
8604 ZE Sneek
gertpost@home.nl

Marten Boonstra; Penningmeester

Boeierstraat 16
8605 AG Sneek
0515-418849
martenboonstra@home.nl 
 

Sip de Ree; Servicepunt en tuinkas

Tjotterstraat 15
8605 AD Sneek
0515-230971 
Sipderee@home.nl
 

Berend Mooibroek; Ledenadministratie/verhuur tuinen

Ooievaarslaan 48
8601 XN Sneek
06-53387435
b.mooibroek1@gmail.com


   

Alida van Dijk; Ledenservicepunt/kantine roosters vrijwilligers

Furmerusstraat 560
8602 CG Sneek
0515-462040
06-12046023
alida26@hotmail.com
 

Herman Postma; Onderhoud opstallen

Commanderij 74
8604 AR Sneek
0515-412724
06-27366122
 h.j.postma@home.nl

Aagje van der Hoop; Bestuurslid/notuliste, vertegenwoordiger tuin De Domp

Gravinneweg 60
8604 CB Sneek
0515-417747
06-15613447
a.mollema@ziggo.nl
 

Gerrit Koopmans; Toezicht tuincommissarissen

W. Tjaardastraat 111
8602 xv Sneek
06-25208116
gerrit-koopmans@ziggo.nl
 

Tuincommissarissen:


Bodus van der Hoop ( De Domp), zelf tuin DO9 ,  a.mollema@ziggo.nl (0515-417747)
Jisk Bakker (vak G), zelf tuin H14, en jiskbakker@hotmail.com (0515-421660)
Gerrit Koopmans (vak H),zelf  tuin H7, gerrit-koopmans@ziggo.nl (06-25208116)
Jappie Boersma (vak J en K), zelf tuin K36, j-boersma@ziggo.nl (06-42049166)
Watze de Vries (vak F), zelf tuin F20, watzemaria@ziggo.nl  (06-51689769)

Commissies:

 

Schooltuin:

Roelof Jan Boers 
 

Sip de Ree; Inkoopcommissie

Overige leden: Sijmen Wijbenga, Marco Veldhuizen en Henk Politiek.  

 

Alida van Dijk; Kantine- en Servicepuntcommissie;

Overige leden: Bouktje Huitema, Aagje van der Hoop, Ine Gorter, Jorn Huitema, Willem Spoelman, Sijmen Wijbenga, Marco Veldhuizen, Riemke Rinkema, Marie-José Stiekema, Ramon Riemer Menger, Henk Politiek, Fokke Dijkstra en Jan Hiddo de Boer.  

 

Redactiecommissie voor folders, nieuwsbrieven en website;

Sytse Durksz, Aagje van der Hoop en Ingrid Wagenaar