Zaterdag 20 april 1e tuinbeurt van 2024
Tussen de buien door was het prachtig weer en er werd ook volop geklust, opgeruimd en geschoffeld op de Noorderhoek en in De Domp. Na afloop waren er heerlijke soep en broodjes voor de 40 licht verregende tuinders!

Bekijk alle foto's >

Eisen aan hokjes en kassen


De afmetingseisen van de bouwwerken op de tuinen zijn geregeld in het Bestemmingsplan Noorderhoek. Deze eisen zijn tot stand gekomen nadat het bestuur van Nut en Genoegen een zienswijze heeft ingediend. Dit heeft geleid tot ruimere mogelijkheden.

Per tuinperceel maximaal 2 bouwwerken (hok(je) en een kas). Onder bouwwerk wordt verstaan alles met een waterdicht dak en een hoogte van meer dan 1,50 m

 Hokjes/bergingen/tuinhuisjes:

Toegestaan materiaal hout, glas, metaal e.d. en tegels en klinkers.

Er mogen geen muren gemetseld worden en ook geen betonnen vloeren en/of funderingen gelegd.

Er mag niet meer met asbestplaten gewerkt worden.

Houtwerk moet geschilderd worden in een donkere onopvallende kleur zoals bruin of groen. Verduurzaamd hout mag ook naturel.

Voor de kozijnen mogen lichtere kleuren gebruikt worden.

Hokjes moeten goed onderhouden worden en regelmatig geschilderd.

Schade zoals bijvoorbeeld kapot glaswerk dient binnen een maand vervangen te worden.

Zie huishoudelijk reglement.

Hoogte hokjes/bergingen maximaal 3,5 meter.

Er mag maximaal 10% van de oppervlakte van de tuin bebouwd worden, inclusief kassen die boven de 1.50 meter uitkomen.

Voorbeeld tuin 100 m2: er mag tot 10 m2 bebouwd worden

Voorbeeld tuin 200 m2: er mag tot 20m2 bebouwd worden

Hokjes en of kassen op grenzen van percelen, tot een maximum van 4, mogen gecombineerd worden tot één bouwwerk.

 

Kassen:

Systeemkassen zijn toegestaan. Voor een eigen ontwerp (bijvoorbeeld van ramen) dient eerst een tekening ingediend te worden bij het bestuur en moet toestemming gegeven worden door het bestuur.

Er mogen geen muurtjes gemetseld worden en ook geen betonnen vloeren en/of funderingen gelegd.

Hoogte kassen maximaal 3,5 meter.

Er mag maximaal 10% van de oppervlakte van de tuin bebouwd worden, inclusief hokjes/bergingen die boven de 1.50 meter uitkomen.

 

Lagere kassen, kweekbakken, gazen constructies en volières:

Kassen die lager dan 1.50 meter zijn, mogen vrij geplaatst worden.

Kweekbakken en kippen- of konijnenhokken lager dan 1.50 mogen vrij geplaatst worden.

Gazen constructies ter bescherming van fruitstruiken of druiven etc. mogen vrij geplaatst worden.

Gazen constructies zoals volières en kippenrennen mogen na toestemming bestuur geplaatst worden.

Nacht- en binnenhokken onder de 1.50 mogen na toestemming daar bij geplaatst worden. Zijn ze hoger dan, vallen ze onder de hokjes en dus onder de maximale bebouwing van 10%.

De maximale afmetingen van de binnenhokken zijn 12 m².
 

Algemeen

De hokjes/bergingen/tuinhuisjes zijn alleen bedoeld voor tuinopslag en/of dagrecreatie, overnachten is niet toegestaan.

Alle bouwwerken moet goed worden onderhouden, zowel bouwtechnisch als schilderwerk. Schades, zoals kapotte ruiten, dienen binnen een maand gerepareerd te worden.

Alle bouwwerken zoals tuinhuisjes, bergingen, hokjes, kassen, kippenrennen, volières, broeibakken etc moeten voldoen aan redelijke netheidseisen. Dit ter beoordeling van bestuur en tuincommissie. Opslag van materiaal, gereedschap en afval moet in de tuinhuisjes plaatsvinden. Verrommeling van het complex wordt niet meer toegestaan. Afval moet afgevoerd worden. De tuinhuisjes en kassen mogen alleen gebruikt worden voor tuindoeleinden en dus niet als opslag van overtollige zaken van thuis.

Eigenbouw van huisjes en kassen en het hergebruik van materiaal is toegestaan mits voldaan wordt aan de algemene eisen

Vooraf moet alle gebouwen, zoals tuinhuisje/hokje/berging/kippenhok en ook voor het bouwen van een kas boven de 1.50 meter een tekening/foto met afmetingen worden ingediend waarna het bestuur toestemming geeft om te gaan bouwen. Alle tuinhuisjes en kassen moeten bij het bestuur worden aangemeld en moeten vermeld zijn op het huurcontract.

Afwijkende bebouwingplannen moet met het bestuur worden overlegd.