Vrolijke Open Dag

Bekijk alle foto's >

Openingstijden Ledenservicepunt en Kantine 


Het ledenservicepunt zit in ons verenigingsgebouw bij de ingang van de tuin aan de Christiaan Schotanusstraat 2a, in de Noorderhoek te Sneek. Hier zijn onze kantine, de winkel en de toiletten voor tuinders/sters. Op zaterdag is er ook altijd iemand van het bestuur aanwezig en kunt u inlichtingen krijgen over de verhuur van de tuinen en staat de koffie klaar! LET OP: U KUNT NIET PINNEN!

Openingstijden vanaf 1 maart 2023: zaterdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur en zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur.  Maandag- en woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. 

Openingstijden vanaf 1 november 2023: zaterdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur en zaterdag/woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. 

In het verenigingsgebouw zijn toiletvoorzieningen aanwezig die ook buiten de openingstijden van het ledenservicepunt toegankelijk zijn voor onze tuiniers. Inlichtingen over de sleutels voor het toilet en de toegangshekken kunt u bij het servicepunt krijgen. Leden van onze vereniging kunnen een sleutel voor het toegangshek en de toiletten krijgen tegen betaling van een borg van € 20,--. De sleutel kan op zaterdagmiddag tussen 13.30 en 15.00 uur gehaald worden. Buiten de openingstijden van de winkel moet de buitendeur bij het toilet altijd op slot.

Over de volkstuin op de Noorderhoek loopt een openbaar wandelpad. Een ieder is vrij om over de hoofdpaden te wandelen. De toegangshekken van de tuinen sluiten in de winterperiode einde middag om 16.30 uur voor wandelaars. In de zomerperiode sluiten de hekken om 19.00 uur. Tuinders kunnen met een eigen sleutel altijd op de tuin, maar wel graag de hekken na sluitingstijd gesloten houden en niet open laten staan. Ook op De Domp worden de hekken op dezelfde tijdstippen gesloten.

  • In het servicepunt worden de volgende zaken aan de leden verkocht:

  • meststoffen: kalk, kali- en stikstofmest en mengmeststoffen etc.
  • gewasbeschermingsmiddelen: middelen ter voorkoming van Pfytoftora, bestrijdingsmiddelen tegen kruipende en vliegende insecten, antispruitmiddelen etc.
  • zaden: de meest gangbare zaden zijn voorradig 
  • tuinplantjes vanuit onze verenigingstuinkas
  • tuinaarde: bemeste tuinaarde, tuinturf, potgrond, zaai- en stekgrond, culterra etc. zakken van 40 of 50 liter
  • stro: in pakken en in plastic balen
  • kippen- en konijnenvoer: legkorrel, legmeel, gemengd graan, schelpengrit en konijnenvoer
  • tuingereedschap, tuinnetten (diverse maten), vliesdoek (diverse maten en per rol) verse scharreleieren XXL en nog veel meer .........
  • champost, kalver- en koemest worden zowel in het najaar als in het voorjaar aangeboden via het servicepunt. Daar liggen de intekenlijsten. Bestellen = betalen! Het bestelde wordt op of in de buurt van uw tuin gebracht. Dat zit bij de prijs inbegrepen. We kopen als vereniging collectief in en hebben daardoor een scherpe prijs. En we letten op de kwaliteit!